Trädfällning i trädgård & skog

Vi erbjuder trädfällning  i alla dess former.

Antingen genom markfällning eller sektionsfällning. Vid sektionsfällning klättrar vi och fäller trädet "bit-för-bit", och vid behov firas träddelar till marken med hjälp av särskilld, godkänd firningsutrustning.

 

Vi erbjuder även klippning (maskinellt) av sly och klena träd vid tex vägkanter, åkerkanter, nyetablering av tomter och även gallring/förröjning. Det vi klipper lastas i samma moment på skogsvagnen för bortforsling.

Nytt för i år är även vår traktorprocessor från Hypro. Med den kan vi med maskinell hjälp producera en skog som är lika välmående och ostörd som vid manuell huggning. Maskinens "fingeravtryck" på marken är i det närmsta obefintligt genom att man hela tiden kör uppe på riset som blir vid kvistningen.

Kontakta oss

Trädfällning

Det finns olika typer av trädfällning, det kan vara allt från nedtagning av ett enskillt träd till avverkning av skog. Vi hjälper såklart till med allt. Vi fäller träd på alla möliga sätt, dvs från marken eller från toppen genom klättring. Inget träd eller plats är den andra lik, därför behöver vi komma ut (kostnadsfritt) och kolla på ditt objekt innan vi kan lämna pris på just ditt träd.

Sektionsfällning

Vid behov demonterar vi träden, det innebär att vi klättrar upp i trädet och fäller "uppifrån och ned". Demontering är väldigt användbart om det finns närliggande byggnader eller om man inte vill skada träd eller undervegetation. Genom sektionsfällning så minskar vi helt enkelt påverkan på närliggande område.

Avverkning för tomt och skog

Vi arbetar även med röjning, gallring, trädklippning och avverkning åt så väl tomtägare, skogsbolag samt byggherrar. Då har vi maskiner i olika storlekar för att effektivisera arbetet så gör vi allt för att kunden ska bli nöjd. Det kan röra sig om att röja buskar och träd på en tomt vid ny-/tillbyggnad, eller  etablera en ny väg, gallra ett skogsparti eller kanske upparbeta stormskadad skog. Vid klippning använder vi en sk trädklipp, som monteras på skogsvagnens kran, och då kan vi även direkt lasta det som skall forslas bort. På bilden nedan kan ni se vår traktorprocessor från Hypro .

Bortforsling

Det vi fäller kan vi transportera bort. Har du fällt och vill ha hjälp med bortforsling, så gör vi såklart det med.

Det görs som regel med hjälp av traktor och skogsvagn. Detta ekipage har breda hjul, vilket bidrar till lågt marktryck och därmed minimala skador på tex gräsmattor. Med en kran som når långt blir det minimalt med körning inne på en normal villatomt.

Kontakta oss för kostnadsfritt besök

För att på bästa sätt kunna lämna ett kostnadsförslag  besöker vi er på plats. Detta för att bestämma arbetsmetod, omfattning på jobb samt göra en riskbedömning. Inget träd eller plats är ju den andra lik. På plats kan vi även diskutera alternativa lösningar, kanske kan vi  tillsammans komma fram till en lösning du inte tänkt på innan.

Kontakta oss