Anlita oss för trädfällning,

Skogsvård & Utbildning!

 

Alla träd är möjliga, vissa tar bara lite mer tid.

Utöver trädfällning håller vi även utbildningar inom trädfällning och säkerhet för jobb i skog och mark.

Välkommen till Trädkronan - Trädfällning & Utbildning

Alla träd är möjliga, vissa tar bara lite mer tid.

Trädfällning

Vi fäller träd på alla möliga sätt, dvs från marken eller från toppen genom klättring. Inget träd eller plats är den andra lik, därför behöver vi komma ut (kostnadsfritt) och kolla på ditt objekt innan vi kan lämna pris på just ditt träd. Önskas bortforsling, så ordnar vi det också. Självklart har vi utbildning, certifikat och försäkringar för de typer av jobb vi utför.

Bortforsling

Det vi fäller kan vi transportera bort. Det görs som regel med hjälp av traktor och skogsvagn. Detta ekipage har breda hjul som bidrar till lågt marktryck och därmed minimala skador på tex gräsmattor. Med en kran som når långt blir det väldigt lite körning inne på en normal villatomt. Vi kan även transpotera bort buskar och träd som ni själva tagit ner.

Utbildning

Trädkronan utbildar dig för att du bli säkrare med din motorsåg och jobbet i skogen, och när du blivit säker kan du som bonus ta ditt körkort för motorsåg. När du går kurs för certifierade instruktörer får du en kvalitésäkrad utbildning, där instruktören kontrolleras genom kompetens-prov varje år. Utbildningen sker i SäkerSkogs system.

Kontakta oss

Vi utför trädfällning och håller utbildningar över hela Sverige. För att på bästa sätt kuna göra en bedömning besöker vi er på plats. Detta för att på bästa lämna ett kostnadsförslag. Inget träd eller plats är ju den andra lik.

Kontakta oss